Đo đạc địa chính Hà Nội

8.00-17.30 thứ 2 - thứ 7

Đăng bởi admin 10-04-2020

Hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo thông tư Số: 25/2014/TT-BTNMT còn gọi là trích đo địa chính thửa đất Hồ sơ kỹ thuật thửa đất thông tư 25 được thực hiện ở các tỷ lệ 1/200, 1/500, …… Việc xác định tỷ lệ Hồ sơ kỹ thuật thửa đất thông tư 25 được thực […]

Đăng bởi admin 10-04-2020

Muốn làm Hồ sơ tách thửa đất trước hết bạn phải tiến hành đo đạc thửa đất để xem thửa đất đó có đủ điều kiện để tách thửa hay không. Diện tích tối thiểu được tách thửa Hà Nội: Theo Điều 3 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, hạn mức giao đất […]