Đo đạc địa chính Hà Nội

8.00-17.30 thứ 2 - thứ 7

Hồ sơ tách thửa đất

Muốn làm Hồ sơ tách thửa đất trước hết bạn phải tiến hành đo đạc thửa đất để xem thửa đất đó có đủ điều kiện để tách thửa hay không.

Diện tích tối thiểu được tách thửa Hà Nội: Theo Điều 3 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, hạn mức giao đất ở tái định cư; giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội được quy định như sau:

Ho-so-tach-thua

Mẫu hồ sơ tách thửa

ho-so-tach-thua

Trường hợp thửa đất không đủ điều kiện tách thửa:

Theo quy định pháp luật, để được tách thửa thì diện tích đất được tách phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu được tách thửa do UBND cấp tỉnh ban hành. Trường hợp diện tích đất của bạn không đủ điều kiện tách thửa, theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu.

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3.Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

Căn cứ theo quy định trên, thì mảnh đất của gia đình bạn có thể được tách  thửa nếu được hợp thửa với thửa đất liền kề để tạo nên thửa đất có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích đất tối thiểu được tách thửa.

Xem thêm:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of