Đo đạc địa chính Hà Nội

8.00-17.30 thứ 2 - thứ 7

Đăng bởi admin 10-04-2020

Đo đạc lập Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bao gồm: Đo tách thửa, hợp thửa đất, Đo chuyển nhượng thửa đất, Đo thừa kế, tặng cho, phân chia đất, Đo kiểm tra diện tích đất, trang chấp đất đai, Đo cấp đổi sổ đỏ, Đo diện tích căn hộ chung cư…