Đo đạc địa chính Hà Nội

8.00-17.30 thứ 2 - thứ 7

Đăng bởi admin 04-04-2020

Mục đích đo kiểm tra diện tích đất: là công tác đo đạc trực tiếp ngoài thực địa để lên bản vẽ có đầy đủ diện tích, kích thước của thửa đất Biết chính xác số diện tích, kích thước, vị trí thửa đất giáp ranh Diện tích đất hiện trạng so với diện tích […]