Đo đạc địa chính Hà Nội

8.00-17.30 thứ 2 - thứ 7

Đăng bởi admin 04-04-2020

Mục đích đo kiểm tra diện tích đất: là công tác đo đạc trực tiếp ngoài thực địa để lên bản vẽ có đầy đủ diện tích, kích thước của thửa đất Biết chính xác số diện tích, kích thước, vị trí thửa đất giáp ranh Diện tích đất hiện trạng so với diện tích […]

Đăng bởi admin 04-04-2020

Đo đạc bản đồ hiện trạng VN2000 tỷ lệ 1/200,1/500… theo hệ tọa độ nhà nước dành cho mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu pháp lý về đất đai… với độ chính xác cao. Phục vụ công tác quản lý đất đai theo hiện trạng. Phục vụ công tác xin Chỉ giới đường […]

Đăng bởi admin 04-04-2020

Xin chỉ giới đường đỏ để làm gì?   Bạn là người có Bất động sản và đang có nhu cầu:   Xác định chức năng sử dụng đất tại thời điểm hiên tại và tương lai.   Mục đích đầu tư mua bán, giao dịch bất động sản.   Thế chấp vay vốn ngân hàng. […]