Đo đạc địa chính Hà Nội

8.00-17.30 thứ 2 - thứ 7

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua đất mới nhất

Khi bên mua và bên bán đã thống nhất và thỏa thuận xong, thì 2 bên tiến hành làm mẫu Hợp đồng đặt cọc mua đất và bên mua đặt cọc tiền cho bên bán. Trong quá trình đặt cọc bạn cần hợp đồng ngắn gọn nhưng chặt chẽ và đầy đủ tính pháp lý. Chúng tôi gửi tới quý khách hàng mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đơn giản được áp dụng luật đất đai mới nhất để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng.

Mau-hop-dong-dat-coc-mua-dat

Tại sao cần có mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất 

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật dân sự 2015 thì khái niệm đặt cọc được quy định cụ thể như sau:

 • Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
 • Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất nhằm đảm bảo tính khả thi của giao dịch cũng như đảm bảo ràng buộc quyền lợi giữa bên mua và bên bán nhằm đảm bảo tính minh bạch cho một giao dịch.

Những lưu ý khi làm mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất:

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua đất bị vô hiệu khi:

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua đất đã có đủ điều khoản pháp lý nhưng bạn cần xem xét các yếu tố sau để tránh bị vô hiệu khi ký hợp đồng

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự cùng năng lực hành vi dân sự phù hợp với hoạt động giao dịch dân sự được thành lập.
 • Chủ thể phải tự nguyện tham gia vào giao dịch dân sự
 • Mục đích cùng nội dung của giao dịch dân sự không được vi phạm các điều cấm của pháp luật và không được trái với đạo đức xã hội.
  Như vậy nếu như hợp đồng không đáp ứng được các điều kiện về chủ thể, hình thức và nội dung thì hợp đồng đó sẽ bị coi là vô hiệu.

Lưu ý khi điền mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Khi điền mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc phải ghi đầy đủ chính xác về thông tin cá nhân của người đặt cọc và người nhận tiền cọc. Đặc biệt thông tin về thửa đất cùng tài sản gắn liền với đất cũng phải điền chính xác về diện tích cùng loại đất và nguồn gốc thửa đất.

Số tiền giao nhận cọc phải ghi rõ ràng cùng đơn vị tính là tiền Việt Nam hoặc Ngoại tệ. Ngoài ra trong quy định của luật dân sự thì tài sản đặt cọc có thể sử dụng các loại kim loại quý, đá quý hoặc vật phẩm có giá trị khác như kim cương, vàng…

Thông tin cá nhân bên đặt cọc và nhận đặt cọc

 • Liệt kê đầy đủ chính xác những thông tin như Họ, Tên, Năm Sinh, só CMND hoặc căn cước, hộ khẩu thường trú của hai bên.
 • Số tiền đặt cọc ghi trên hợp đồng tính bằng đơn vị tiền tệ là VNĐ, ngoài tiền mặt thì tài sản đặt cọc có thể là đá quý, vật có giá trị khác như vàng, kim cương…

Thông tin thửa đất

 • Có giấy tờ pháp lý rõ ràng, bên mua yêu cầu bên bán đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc nhà ở và tài sản khác có liên quan trên đất. Kiểm tra đầy đủ các thông tin liên quan đến thửa đất cụ thể:

+ Diện tích có ghi số thửa, số tờ vào hợp đồng.

+ Dựa vào sổ đỏ, sổ hồng để ghi loại đất là đất ở đô thị, đất nông thôn, phi nông nghiệp…thời hạn sử dụng và nguồn gốc đất cần ghi đầu đủ trong mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất.

+ Tài sản trên đất kiểm tra xem bên bán có giấy chứng nhận hay giấy tờ đăng ký gì không? nếu không thì cần đi kiểm tra thực tế.

+ Giá trị chuyển nhượng và hình thức đặt cọc bao nhiêu? Thanh toán đủ khi nào do hai bên thỏa thuận.

+ Công chứng hợp đồng rồi chuyển sang đăng ký tên, quyền sử dụng đất đai lẫn nhà ở có trên đất.

Nộp thuế cho nhà nước: 

 • Thuế thu nhập cá nhân do bên bán đóng có thể thỏa thuận tùy vào giao kèo mua bán
 • Thuế, tiền sử dụng đất do bên bán đóng trường hợp này cũng có thỏa thuận.
 • Phí công chứng và các khoản phí khác do bên mua nộp.

Tham khảo: Các khoản thuế phí phải nộp khi mua bán nhà đất

Tiền đặt cọc

Theo quy định của khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015 tiền đặt cọc sẽ xử lý theo các trường hợp:

 • Trường hợp diễn ra thành công bên đặt cọc sẽ được lấy tổng giá trị mua bán trừ đi số tiền đặt cọc trước đó và trả đủ số tiền còn lại.
 • Trường hợp bên đặt cọc hủy kèo mua bán thì tiền đặt cọc thuộc về bên bán.
 • Trường hợp bên nhận đặt cọc hủy kèo trả lại tiền đã nhận của bên đặt cọc và bồi thường khoản tiền bằng số tiền đã đặt cọc trước đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v : chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất)

Hôm nay, ngày ………tháng………năm ……….tại :……………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

 1. BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: (gọi tắt là bên A)

Họ và tên:…………………..……….….…………Sinh ngày:………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………..do công an …….………. cấp ngày …….…………….

Họ và tên:…………………..……….….…………Sinh ngày:………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………..do công an …….………. cấp ngày …….……………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

 1. BÊN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi là Bên B):

Họ và tên:…………………..……….….…………Sinh ngày:………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………..do công an …….………. cấp ngày …….…………….

Họ và tên:…………………..……….….…………Sinh ngày:………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………..do công an …….………. cấp ngày …….……………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

2.BÊN LÀM CHỨNG: ( gọi là Bên C):

Họ và tên:…………………..……….….…………Sinh ngày:………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………..do công an …….………. cấp ngày …….…………….

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

      ĐIỀU 1

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B quyền sử dụng đất/nhà của bên A theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………………………  số vào sổ cấp……………………………………..do

…………………………………………cấp ngày……………………, cụ thể như sau:

 • Thửa đất số:………………………………….
 • Tờ bản đồ số:…………………………………
 • Diện tích:……………………………………..
 • Mục đích sử dụng:……………………………………………………………………………………………..
 • Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….
 • Thời hạn sử dụng:………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

Gía chuyển nhượng nhà/đất:…………………………………………………………………………………

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………..

( Giá này là cố định không thay đổi trong trường hợp giá cả nhà cửa của thị trường lên hay xuống).

Thuế thu nhập cá nhân  bên…………..nộp, lệ phí trước bạ bên ………..nộp.

ĐIỀU 3

NỘI DUNG ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bên B đồng ý đặt cọc cho bên A với số tiền là:………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian đặt cọc:…………………ngày, tính từ ngày……..tháng……….năm…………

Trong  thời gian đặt cọc bên B cam kết thanh toán tiếp cho bên A với số tiền theo:

Đợt 1:………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Đợt 2:………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ĐIỀU 4

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên B
 • Cam kết và hiểu rõ pháp lý của căn nhà/lô đất
 • Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận trong hợp đồng
 • Thực hiện việc thanh toán theo đúng tiến độ nêu trong hợp đồng
 • Nếu bên B không tiếp tục hợp đồng này thì sẽ mất số tiền đặt cọc cho bên A
 • Thỏa thuận khác (nếu có)…………………………………………………………………………………….
 1. Quyền và nghĩa vụ của bên A
 • Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng này.
 • Cam kết tài sản trong hợp đồng giao dịch này là tài sản cá nhân của bên A, không phải là tài sản chung, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, không phải là tài sản cầm cố hay thế chấp, không sử dụng tài sản này để tham gia góp vốn, không phải là tài sản bị hạn chế giao dịch do quyết định của tòa án.
 • Cam kết không tranh chấp với bên B sau khi đã chuyển nhượng
 • Vì bất kỳ lý do gì nếu bên A không bán thì bên A phải tră lại số tiền đặt cọc và bồi thường gấp đôi cho bên B sau (03) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 5

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Thời hạn hiệu lực của hợp đồng này kể từ ngày ký cho đến khi các bên thực hiện xong toàn bộ các nghĩa vụ theo hợp đồng.

– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện không bị lừa dối hoặc ép buộc.

– Hợp đồng này được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản để thực hiện.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau, trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bên A                                                                                      Bên B

(ký & ghi rõ họ tên)                                                               (ký & ghi rõ họ tên)

 

Tải mẫu hợp đồng tại đây: ===>>Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua đất”

Xem thêm:

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of